Senast uppdaterad: september 16, 2021
Auch verfügbar in:

Vår metod

10Analyserade produkter

17Tillbringade timmar

14Utvärderade artiklar

70Användarrecensioner

Borrmaskiner är det perfekta verktyget för ambitiösa gör-det-självare. De gör det möjligt att borra hål med maximal precision och minimal ansträngning. Kvaliteten och lämpligheten för vissa arbeten varierar mycket mellan de modeller som finns på marknaden.

De olika enheterna har också olika motoriseringar och inbyggda extrafunktioner. Med vårt test av borrmaskiner 2023 vill vi hjälpa dig att hitta den borrmaskin som är rätt för dig. Vi har jämfört olika borrmaskiner med varandra och listat deras för- och nackdelar. Detta ska göra ditt köpbeslut så enkelt som möjligt.
Sammanfattning

 • Borrmaskiner är permanent installerade borrmaskiner och kan därför endast transporteras i begränsad omfattning. De är idealiska för vertikal borrning. De stöder arbetet främst genom hög precision i kombination med låg ansträngning.
 • Golvstående borrmaskiner skiljer sig åt när det gäller storlek och stabilitet, samt drivningstyp, effekt och teknisk utrustning. Massiva och kraftfulla maskiner är lämpliga för att borra i fasta material, men de har också sitt pris.
 • Att välja rätt maskin kräver en viss kunskap. Det är därför viktigt att du i förväg funderar på de personliga kraven för ditt projekt. Mindre och lättare maskiner är ofta mångsidiga, men har begränsad motoreffekt och är därför inte lämpliga för bearbetning av alla material.

Borrmaskin test: våra val

Köp- och utvärderingskriterier för borrmaskiner

I följande avsnitt visar vi dig de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till när du väljer den perfekta golvborrmaskinen. Här är en översikt över de kriterier som kan hjälpa dig att jämföra olika borrmaskiner:

I följande punkter förklarar vi vad som är viktigt i de enskilda kriterierna.

Motoreffekt

Bänkborrmaskinens motoreffekt är en viktig indikator på maskinens styrka. Effekten anges vanligen i watt och ligger vanligen i intervallet 300-800 watt. I linje med detta har mindre och billigare borrmaskiner också en lägre motoreffekt, medan större och dyrare maskiner är mer kraftfulla.

I princip spelar motoreffekten en avgörande roll främst i förhållande till arbetsmaterialet. Beroende på vad som ska borras i krävs en högre borrkraft.

Ju hårdare materialet är, desto mer kraft bör borren ha.

För lätta material räcker det oftast med en maskin med en motoreffekt på cirka 350 watt. Men om hårdare material, t.ex. hårda träslag, ska borras rekommenderas en motoreffekt på minst 500 watt för att uppnå ett rent resultat.

Växellåda och varvtalsreglering

Konventionella borrkronor finns i två olika typer av drivning. Bredbandsborrmaskiner använder en rem för att överföra kraft. Motorn är vanligtvis placerad bakom kolonnen. Vid användning kan motorn jämföras med en cykelväxel.

Den spända drivremmen säkerställer en konstant hastighet. Genom att manuellt spänna remmen kan hastigheten justeras i steg och därmed även kraftöverföringen (precis som det finns en hög och en låg växel på en cykel).

Alternativet till remdrift är direktdrift med en elmotor. Den kan fästas direkt på borrdelen och därmed installeras på ett platsbesparande sätt.

Hastighetskontrollen är elektronisk och steglös. Du bör notera att maskinen också bör ha en vridmomentjustering så att du kan reglera kraftöverföringen även här.

Typ av drivning Fördelar Nackdelar
Remdrivning Billigare, mindre känslig för defekter, Väl beprövad Hastighetsreglering är vanligtvis endast gradvis, Drivhuset tar plats
Direktdrivning Hastigheten kan regleras kontinuerligt, Kompakta motorer, Mer användarvänligt Dyrare i inköp, Elektroniken är mer känslig för defekter

En elektronisk direktdrift är mycket användarvänlig, men det finns en hake. Anordningarna är ofta något dyrare och det är svårt att reparera motorn om den är defekt.

Bredbandsdrivningar är däremot beprövade och ofta billigare att köpa. I sällsynta fall finns det också fasta borrmaskiner med steglös variabel drivning med remdrift. Här möjliggör roterande skivor längs vilka drivremmen leds en steglös reglering av hastigheten.

Stabilitet

För att säkerställa exakt och säkert arbete med pelarborrmaskinen är maskinens stabilitet särskilt viktig. Ju större och tyngre maskinen är, desto stabilare är den vid användning. Detta har dock också sitt pris. När du väljer en bänkborrmaskin bör du först fråga dig vilka material du vill arbeta med.

Stabilitet är särskilt viktigt när du borrar i mycket hårda material. Detta har dock också sitt pris.

Större maskiner som har ett stativ av rent gjutstål kallas också för pelarborrmaskiner. Dessa är särskilt solida och ger därför också den nödvändiga stabiliteten vid borrning av mycket starka material. På grund av deras storlek och vikt används de dock sällan i privata hem. Lättare och billigare alternativ är pelarborrmaskiner med ett rör som stativ.

Dessa maskiner kallas också för pelarborrar. De är väl lämpade för vanligt gör-det-själv-arbete, men saknar ofta den nödvändiga stabiliteten när man borrar i mycket starka material.

Borrbord

Borrbordet på pelarborrmaskinen är fäst på stativet. Typen av redskap kan variera beroende på modell och även beroende på maskintyp. Borrborrborrmaskiner med fasta pelare är vanligtvis anslutna direkt till pelaren med hjälp av en styrning.

Detta garanterar maximal stabilitet under arbetet, men gör maskinen också mycket oflexibel. Pelarborrmaskiner har vanligtvis borrbord som är mycket mer flexibla att använda. De kan ofta vridas åt sidan och roteras. Det betyder att du kan vända borrbordet i sidled om det behövs och använda borrfoten som ett klämbord. Hålen kan borras i olika infallsvinklar genom att rotera dem.

Flexibiliteten hos borrbordet är särskilt viktig för privat bruk.

Detta innebär att arbetsstycken kan bearbetas på många olika sätt. Informera dig i förväg om apparatens användningsmöjligheter så att den också passar dina behov.

Borrhubb

Beroende på modell varierar borrens möjliga borrdjup. Beroende på vilket arbete du vill utföra kan det maximala borrdjupet vara ett viktigt kriterium när du väljer rätt borrmaskin. Borrhubben är det djup som du kan sänka borren till under borrprocessen och är vanligtvis mellan 50 och 90 millimeter för olika modeller.

Ju djupare du kan borra med bänkborrmaskinen, desto stabilare bör den vara. Du bör försäkra dig om att maskinen har en konstant styrning av pinnarna. Av säkerhetsskäl bör borren också ha en stoppring som säkerställer att borren stängs av automatiskt när det maximala borrdjupet är uppnått.

Borrchuck

En annan sak att tänka på är borrchuckens spännvidd. På vissa maskiner kan borrskär mellan 1,5 och 16 millimeter spännas in. Detta innebär att hålets diameter kan varieras avsevärt. Detta är dock inte fallet med alla golvstående borrmaskiner. Ta därför reda på den möjliga spännvidden för borrchuckar innan du köper, särskilt om du planerar att borra mycket små eller stora hål.

Snabbchuckar gör det superenkelt att byta borrkronor.

Moderna maskiner har också ofta en så kallad snabbfäste. På så sätt kan de olika borrkronorna bytas snabbt och enkelt. Andra pelarborrmaskiner har en beprövad kugghjulshuvudhållare. Här måste chucken dras åt med en insexnyckel, vilket är lite mer komplicerat. Även om snabbfästen är mycket användarvänliga bör du vara särskilt uppmärksam på deras kvalitet. Särskilt vid borrning av hårda material kan billigare maskiner med snabbfästen ha problem med borrkronans stabilitet. Fälgchuckar är därför mer otympliga, men de ger vanligtvis också ett mycket bra grepp.

Guide: Frågor som du bör ställa dig innan du köper en borrmaskin

Innan du köper en borrmaskin har du säkert några frågor som du vill klargöra i förväg. I den här omfattande guiden har vi valt ut och tydligt besvarat de viktigaste och vanligaste frågorna om borrmaskiner. Guiden ska hjälpa dig att hitta den perfekta borrmaskinen för dig.

Vad exakt är en borrmaskin och vad används den till?

Pelarborrmaskinen är i princip inget annat än en permanent installerad borrmaskin. Tack vare den fasta förankringen och konstruktionen kan en mängd olika gör-det-själv-arbeten utföras med stor precision. Begreppet pelarborrmaskin används ofta synonymt med begreppen pelarborrmaskin, bordborrmaskin eller kolonnborrmaskin.

Standbohrmaschine-1

Golvborrmaskiner möjliggör exakt arbete med liten ansträngning, även när du borrar tunga hål.
(Bildkälla: Lisa Fotios / pexels)

Även om det finns historiska skillnader kan man inte göra några tydliga skillnader på populära webbplatser. Maskinerna från olika tillverkare varierar i fråga om prestanda och användningsmöjligheter. Därför bör du alltid tänka på vad du vill använda maskinen till innan du köper den.

Borrmaskiner kan användas för att borra hål på millimeter. Det innebär att du kan placera borrhålet exakt och bestämma vinkeln och borrdjupet exakt. Förutom för klassisk borrning kan de också användas för fräsning.

Hur är en pelarborrmaskin konstruerad och hur fungerar den?

Enkelt uttryckt består pelarborrmaskinen av fem viktiga komponenter som är avgörande för att den ska fungera. Dessa skulle vara

 • Ståplats
 • Ståplats
 • Borrningsbord
 • Borrspindel
 • Växellåda och motor

Det tunga stativet ger den nödvändiga stabiliteten. Vid behov kan den också fästas på bordet. Stativet förbinder den nedre fotdelen med den övre borrdelen. Eftersom det justerbara borrbordet också är fäst vid stativet bör det också vara robust. Den övre huvuddelen består av själva borrmaskinen och växellådan.

Golvborrmaskiner drivs antingen med en remdrift eller med en elmotor.

Hur växellådan fungerar beror på vilken typ av växellåda det är. Många modeller har en väl beprövad remdrift. Dessa är vanligtvis billigare än golvborrmaskiner med direktdrivning och är mindre känsliga för defekter. Hastigheten kan vanligtvis varieras i steg genom manuell justering. Det finns dock även oändligt variabla enheter. I golvstående borrmaskiner med direktdrift är motorn vanligtvis monterad direkt på borrspindeln. Drivningen sker ofta med en elmotor, vilket gör det enkelt och bekvämt att justera hastigheten kontinuerligt.

Vilka är fördelarna med pelarborrmaskiner?

På grund av sin vikt och storlek är golvstående borrmaskiner mycket svåra att använda på resande fot. Det finns dock vissa fördelar som skiljer dessa maskiner från konventionella borrar. Här har vi listat de viktigaste fördelarna i en översikt

 • Arbeta med precision: Genom att fixera maskinen och arbetsstycket minimeras möjliga felkällor. Möjligheten att exakt ställa in borrdjupet och infallsvinkeln innebär att du kan borra exakt. Vissa maskiner har extrautrustning, t.ex. en lasermarkör som kan användas för att exakt markera borrpunkten.
 • Effekt: Golvstående borrmaskiner har vanligtvis högre effekt än konventionella handborrmaskiner. Dessutom kan maskinens effekt anpassas till respektive arbetsstycke och material genom exakt inställning av hastighet och vridmoment.
 • Bekvämt arbete: När du arbetar med en stående borrmaskin är den fysiska ansträngningen minimal. Den ansträngning som krävs för att fixera arbetsstycket och borra tas över av maskinen. Det är alltså bara borren som behöver flyttas upp och ner med hjälp av en anordning. Detta innebär att även stora projekt kan slutföras med liten ansträngning och hög precision.
 • Materialförbrukning: Golvstående borrmaskiner gör det möjligt att arbeta med hög precision och ger möjlighet att anpassa hastigheten och vridmomentet till materialet. På så sätt kan du arbeta rent och effektivt och undvika materialskador, vilket leder till högre förbrukning.

Om du är en riktig gör-det-självare och/eller har ett större projekt planerat kan det definitivt vara värt att köpa en borrmaskin.

Vilka typer av pelarborrmaskiner finns det?

Som redan nämnts skiljer sig olika enheter åt beroende på tillverkare. De olika beteckningarna används ofta på webben som synonymer för ordet pelarborrmaskin. Detta är inte särskilt tydligt och kan lätt leda till förvirring. Det finns faktiskt grundläggande skillnader mellan pelarborrmaskiner och så kallade pelarborrmaskiner. Här vill vi presentera båda varianterna.

Pelarborrmaskin

Pelarborrmaskiner är vanligtvis stora och tunga. Namnet beror på att stativet är tillverkat av rent gjutstål, vilket gör maskinen särskilt solid och stabil. Detta gör dem lämpliga för arbete under extremt höga belastningar, t.ex. vid borrning av mycket hårda material. I princip används pelarborrmaskiner mer av industriföretag än av privata användare.

Fördelar
 • Hög stabilitet
 • lämplig för borrning av stora hål i t.ex. stål
 • lämplig för fräsning
Nackdelar
 • Hög vikt
 • storlek
 • borrbord oflexibelt
 • pris

Den höga stabiliteten går hand i hand med en viss storlek, vikt och motsvarande pris. Eftersom högre sidokrafter uppstår vid fräsning är pelarborrmaskiner också lämpliga för detta. De har dock den nackdelen att borrbordet endast kan justeras i höjdled. Den kan vanligtvis inte vridas i sidled, vilket gör dessa maskiner mindre flexibla att använda.

Pelarborrmaskin

Pelarborrmaskiner skiljer sig från pelarborrmaskiner genom att ett stålrör används i stället för ett massivt stålstativ. Det innebär att de ofta väger mindre och tar mindre plats. Därför används pelarborrmaskiner främst i privata hem.

Fördelar
 • Lättare
 • Mindre storlekar tillgängliga
 • Flexiblare borrbord
 • Billigare att köpa
Nackdelar
 • Mindre stabilt
 • Olämpligt för arbete med enorma krafter
 • Villkorligt lämpligt för fräsarbeten

Användningen av ett rör gör pelarborrmaskiner lättare och mer flexibla i användningen. Borrbordet kan vanligtvis vridas i sidled, vilket innebär att basen ofta kan användas som ett klämbord. De är väl lämpade för normal borrning, även om stabiliteten minskar vid borrning med stora krafter. Om du är osäker bör du göra mer forskning innan du köper, beroende på användning, och uppmärksamma olika produktrecensioner.

Vad kostar en borrmaskin?

Priset är i princip jämförbart med vanliga borrmaskiner. Prisintervallet är mycket brett. Storlek, funktioner, komponenternas kvalitet och även tillverkarens varumärke är avgörande faktorer. Situationen är annorlunda för maskiner för större hål och hårda material. Beroende på storlek och prestanda kan dessa maskiner kosta flera hundra euro, men det finns inga övre gränser.

Priset på olika borrkronor varierar också beroende på vilken motor som används. Billigare verktyg använder vanligtvis en remdrift, som ofta kan regleras i steg. För steglös reglering av rotationshastigheten är elmotorer mer lämpliga. Dessa är vanligtvis lite dyrare.

Standbohrmaschine-2

Golvborrmaskiner kan användas på många olika sätt för gör-det-själv-arbete.
(Bildkälla: Adi Goldstein / unsplash.com)

Som redan nämnts kännetecknas de större pelarborrarna av att stativet är tillverkat av massivt gjutet stål. Den är mycket tung och ger den nödvändiga stabiliteten vid borrning med höga krafter. Detta gör det möjligt att arbeta exakt även med höga krafter. Dessa maskiner har dock också sitt pris.

Vilka alternativ finns det till pelarborrmaskiner?

Som redan nämnts är pelarborrmaskiner det bästa och mest effektiva sättet att utföra exakt borrning. Men du kanske inte vill spendera flera hundra euro på en sådan maskin, eller så behöver du bara några få hål för ett mindre projekt.

För detta ändamål är borrstativ ett billigt alternativ till de dyrare golvstående maskinerna. En vanlig handborrmaskin fästs helt enkelt på ett stativ. Dessa apparater har ofta en spak som du kan använda för att sänka borren. Ett sådant stativ är perfekt för lätt borrning och små arbetsstycken.

Jämförelse Fördelar Nackdelar
Borrmaskinstativ Flexibel att använda, Billig, Handborrmaskin kan användas, Transportabel Inte lämplig för större arbetsstycken/borrning, Låg stabilitet, Prestanda beror på handborrmaskinen, Hanteringen kräver mer skicklighet och styrka
Golvstående borrmaskin Lämplig för stora arbetsstycken, Hög stabilitet och precision, Hög prestanda, Trevlig att arbeta med Dyrare i inköp, Endast transportabel i begränsad omfattning, Mindre flexibilitet

Kan en pelarborr också användas för fräsning?

Ja. Fräsning är i princip möjlig med hjälp av lämpliga verktyg. Här bör du dock vara försiktig. Fräsning ger högre sidokrafter än vanlig borrning. Därför är framför allt mindre pelarborrmaskiner olämpliga för fräsning på grund av sin lägre stabilitet.

Mindre pelarborrmaskiner lämpar sig inte för fräsarbeten på grund av sin lägre stabilitet.

Större och stabilare maskiner är bättre lämpade för fräsning. Det bör dock noteras att en pelarborrmaskin inte är en fräsmaskin och därför endast i begränsad utsträckning kan ersätta en fräsmaskin. Den kan dock vara lämplig för mindre och lättare arbeten. Du kan hitta olika åsikter om detta på nätet. Om du också vill använda maskinen för fräsning kan du informera dig i förväg genom att läsa olika kundomdömen eller kontakta tillverkaren. Alternativt kan du hitta kombinationsverktyg för borrning och fräsning. Dessa är dock vanligtvis mycket dyrare än vanliga stående borrmaskiner.

Bildkälla: Białasiewicz/ 123rf.com

Recensioner