Hur arbetar vi? - THEGOODESTATE Hoppa till innehåll

Thegoodestate.se Vårt team av skribenter och redaktörer undersöker noggrant produkter och tjänster som är av intresse för konsumenterna.

Genom våra grundliga köpguider och recensioner strävar vi efter att främja en rationell konsumentkultur. Vårt mål är att vägleda användarna till alla produkter som de vill köpa på nätet. Vår arbetsmetod är uppbyggd på följande sätt:

Välja
produkter och ämnen

.

Våra kreativa chefer väljer ut produkter, intresseområden och aktuella frågor för att vägleda läsarna i deras inköp. På så sätt kan de avgöra vilka produkter som är bäst på marknaden.

Målet är att konsumenterna ska få korrekt information om olika produkter eller tjänster som de kan hitta på nätet och göra bästa möjliga köp.

Introduktion
till ämnet

.

I denna första forskningsfas måste journalisterna Thegoodestate.sesöka efter högkvalitativa källor och dokument som är specialiserade på ämnet.

Därvid bör de också identifiera yrkesverksamma eller experter som kan ge användbar information för att förbereda en seriös och fullständig artikel om produkten eller ämnet i fråga.

Viktiga
frågor

Författare måste analysera på djupet vad konsumenterna verkligen behöver veta om produkten.

Sedan bör de gå igenom de vanligaste frågorna som användarna ställer och så objektivt som möjligt avgöra vilka frågor som kommer att besvaras som ett resultat av deras forskning.

Grundlig läsning
och dataundersökning

.

I den här fasen läser Thegoodestate.sejournalisterna, med vägledning av nyckelfrågorna, grundligt igenom vetenskapliga artiklar och andra utvalda dokument.

De hämtar den mest värdefulla och korrekta informationen från varje källa för att besvara de vanligaste frågorna, välja de bästa produkterna och sedan skriva artikeln.

Välja de
bästa produkterna

.

Avhängigt av vilken typ av produkt eller ämne som granskas väljer journalister vissa kriterier för att identifiera de bästa produkterna på marknaden

.

Ett tips brukar innehålla byggkvalitet, prestanda, kapacitet, snabbhet, motståndskraft eller användarnas åsikter och recensioner.

Sedan jämför de och skapar en lista över de bästa produkterna eller rekommendationer till läsarna (helt oberoende av tillverkarna) om de bästa produkterna som finns på internet.

De tillhandahåller också länkar till onlinebutiker där användarna kan hitta de valda produkterna.

Utkast
till artikeln

.

Redaktörerna för Thegoodestate.sethen presenterar resultaten av sin forskning så tydligt och kortfattat som möjligt. De använder listor, tabeller och en ordnad struktur som gör det möjligt för användarna att läsa det som är mest intressant för dem.

.

På så sätt får läsarna seriösa, pålitliga och högkvalitativa artiklar. Vi försöker se till att alla uppgifter och uttalanden som förekommer i de olika köpguiderna stöds av ett citat eller en referens. Dessa presenteras i slutet av varje artikel med en länk för ytterligare information och verifiering.

Korrigering och
Layout

.

Thegoodestate.se har också ett professionellt och specialiserat team av redaktörer och webbdesigners som gör våra artiklar till de bästa i sin kategori.

Vi försöker minimera fel i artiklarna så mycket som möjligt. Vi vill tillhandahålla seriös, sann och unikt utformad information.

Recension och
Läsarfrågor

.

På Thegoodestate.sevill vi ge den bästa och mest ingående informationen om varje produkt som finns på marknaden. Därför är läsarnas åsikter, recensioner och frågor mycket viktiga för oss.

Som du kan se försöker vi alltid reda ut alla dina tvivel på det mest kompletta och effektiva sättet. Vi står alltid till ditt förfogande för att kommunicera med dig.

Hur väljer vi våra experter?

Du vet redan att vi alltid vill vara uppdaterade på vår webbplats: varje dag introducerar vi nyheter! Vi har ett tydligt mål: att ge dig tillförlitlig information av högsta kvalitet. Därför lägger vi mycket tid och kraft på att välja ut de mest kvalificerade experterna, vars uppgift är att kontrollera uppgifterna och informationen i våra artiklar.

Kanske vill du fråga?

Du kanske undrar hur vi väljer rätt personer för att förbereda och granska den expertinformation som ingår i våra köpguider. Nu vill vi undanröja alla tvivel som du kan ha om detta. I det här avsnittet får du veta hur vi väljer ut de bästa experterna inom varje område och hur vi samarbetar med dem.

Vilka steg följer vi när vi väljer ut de experter som kontrollerar sanningshalten i vår information?
  1. Den första fasen av experturvalet består av en omfattande sökning efter världsberömda experter och företag inom det ämnesområde som artikeln handlar om.
  2. Därefter kontaktar vi de enskilda experterna och genomför en omfattande intervju med dem.
  3. Dessutom kontrollerar vi experternas tillförlitlighet och rykte med hjälp av officiella portaler, kommunikationsmedier och andra pålitliga källor.
  4. Vi går dock ett steg längre! Vi gör ytterligare ett internt urval för att välja ut de bästa av de bästa inom varje område. På så sätt hittar vi den bästa experten för varje kategori.
Våra experter kontrollerar att den information som journalister och experter listar är trovärdig, inte innehåller några begreppsfel och inte motsäger vetenskapliga rön.
.

Vad skiljer våra experter åt?

För att ge dig den bästa informationen ser vi först och främst till att vi har att göra med de bästa experterna och specialisterna inom ett område - både på intern och extern nivå (granskare). Därför kräver vi följande av varje expert:

Släktbarhet: Att han eller hon är högt kvalificerad och kunnig inom det ämne, område eller vetenskap som vår artikel eller den produkt som utvärderas handlar om.

Experter: Att de är en eller flera experter (företag) med enastående och dokumenterad erfarenhet inom det område som undersöks.

Mål: Att han är oberoende och har som mål att göra en detaljerad och omfattande undersökning av en eller flera artiklar. Endast på detta sätt kan han neutralt bedöma om det är en trovärdig text med korrekt och aktuell information.

Våra redaktionella standarder syftar till autenticitet och noggrannhet.
Våra journalister får sin information från tillförlitliga källor.
Vår information är verifierad och av hög kvalitet.
Våra experter är de bästa inom varje område och bekräftar att den information vi ger dig är korrekt.

Varför kan du lita på oss och de experter som granskar våra artiklar?

Vi är ett företag som arbetar med de bästa experterna inom varje område. Innan vi anställer våra medarbetare tittar vi på styrkande dokument och genomför olika provtagningar för att bättre känna till kandidaternas talang. Dessutom granskas varje CV med avseende på kandidatens prestationer och referenser!

För övrigt använder vi inte de experter och företag som rekommenderas av respektive redaktör för någon av de texter för vilka vi initierar en faktagranskning. Med andra ord finns det ett fullständigt oberoende mellan journalisten som gör favoritvalet i våra artiklar och experten som kontrollerar och verifierar informationen.

Vi kontrollerar, bekräftar och korrigerar!

Vårt företag arbetar med de bästa experterna inom forskning, skrivande, korrekturläsning, design och layout. Dessutom genomgår alla artiklar en intern granskning innan de publiceras och, som en extra fördel, en extern granskning där olika experter kontrollerar att informationen är korrekt.

För vanliga frågor

Såld Thegoodestate.se direkta produkter?

Nej, Thegoodestate.se säljer inga produkter. Vårt uppdrag är att skriva högkvalitativa och informativa artiklar så att du kan fatta bästa möjliga köpbeslut.

.
Tillverkare av finansiella produkter Thegoodestate.se?

Thegoodestate.se arbetar inte direkt med tillverkarna av de rekommenderade produkterna. Vi ger rekommendationer som bygger på vår forskning, våra utvärderingskriterier och vår erfarenhet.

Är den kommersiella inriktningen på Thegoodestate.se verkligen objektiv?

Kommersiell affiliering har fått ett dåligt rykte i digitala medier. Det är sant att olika intressen i vissa fall kan orsaka problem. Med tydligt definierade standarder och lämpliga metoder kan vi undvika dessa problem.

Thegoodestate.se rekommenderar endast produkter som är säkra, av bästa kvalitet och i linje med vår varumärkesfilosofi.

Hur kan jag kontakta Thegoodestate.se teamet?

Du kan kontakta oss på våra sociala medier eller skicka e-post till [email protected].

Hur lång tid tar det att få ett svar från Thegoodestate.se teamet?

Våra läsare är vår högsta prioritet. Därför vill vi alltid vara tillgängliga för dina frågor och tvivel. Vi försöker svara så snart som möjligt.

Vad är en shoppingguide?

En "köparguide" är en typ av informativ artikel som är utformad för att hjälpa konsumenter att fatta det bästa köpbeslutet. I allmänhet är köpguider ganska användarvänliga och har en lättbegriplig struktur. Dessa artiklar försöker svara på de vanligaste frågorna som läsarna har om produkter.

Är det säkert att köpa via Thegoodestate.se?

Ja, Thegoodestate.se arbetar med välrenommerade och säkra onlinebutiker som har en minimigaranti.

Är produkterna på Thegoodestate.se verkligen de bästa?

Detta är vårt mål, men utbudet på marknaden är så stort att det är nästan omöjligt att förklara vissa produkter som "unika". Våra journalister och redaktörer strävar dock efter kvalitetsprodukter och vill bara skapa artiklar som hjälper dig att fatta det bästa köpbeslutet.

Vårt team

Vårt team består av förtfattare och redaktörer som undersöker produkter och tjänster av intresse för komsumenter.