Senast uppdaterad: september 16, 2021
Auch verfügbar in:

Vår metod

16Analyserade produkter

54Tillbringade timmar

19Utvärderade artiklar

153Användarrecensioner

Välkommen till vårt stora bänkskiv test 2023. Här presenterar vi alla de slipmaskiner som vi har testat i detalj. Vi har sammanställt detaljerad bakgrundsinformation och lagt till en sammanfattning av kundomdömen på webben. Vi vill göra ditt köpbeslut enklare och hjälpa dig att hitta den bästa bänkslipen för dig.

Du hittar också svar på vanliga frågor i vår guide. Om det finns tillgängligt erbjuder vi också intressanta testvideor. På den här sidan hittar du också viktig information som du definitivt bör uppmärksamma om du vill köpa en bänkskivmaskin.
Sammanfattning

 • En slipmaskin är en mångsidig maskin för slipning av olika verktyg
 • Tillverkare erbjuder slipverktyg i många olika utföranden och kombinationer för professionellt bruk och för hobbyverkstäder. Endast tre versioner är dock riktigt användbara för gör-det-själv-entusiaster och proffs.
 • En bra bänkslip behöver inte nödvändigtvis kosta mycket, men den är en viktig och oumbärlig del av grundutrustningen i varje verkstad.

Slipmaskin test: våra val

Guide: Frågor du bör ställa dig innan du köper en slipmaskin

Vad är en slipmaskin?

En slipmaskin är den enklaste versionen av en stationär slipmaskin. Maskinen består av en motor med slipskivor monterade på axelns högra och vänstra ändar. Slipskivorna är försedda med ett skydd för att skydda operatören, vilket gör att endast en liten del av slipskivan är exponerad.

Med en bänkskiva kan du enkelt slipa många olika verktyg. (Bildkälla: pexels.com / Lusi Quintero)

Slipmaskinens motor är inbyggd i ett robust hölje som är fast monterat på maskinens bas. När maskinen sätts på roterar båda skivorna med samma hastighet i samma riktning. I regel är en slipmaskin utrustad med två olika slipskivor med olika kornstorlek för grov- och finslipning.

Vad kan man använda en bänkskiva till?

Slipverktyg utvecklades ursprungligen för slipverktyg och används huvudsakligen för slipning och skärpning

 • Vridborrar
 • Fräsar
 • Svarvande mejslar
 • Knivar
 • Mejslar
 • Handmejslar och maskinmejslar
 • Mejslar

Beroende på utformningen kan de dessutom användas för att avrosta eller polera metalldelar.

Kan jag bygga en slipmaskin själv?

Det är inte tillrådligt att bygga en slipmaskin själv. Även om det är möjligt att fästa en slipskiva på en lämplig motoraxel är det viktigare att ha ett skyddskåpa och en justerbar verktygsbänk.

Kostnaden för att tillverka dessa oumbärliga delar är dock inte värt det med tanke på de låga priserna på bra bänkskivorna. Det går dock att justera befintliga och oftast ganska billiga bänkskivorna lite för att få lite mer total arbetskapacitet.

Är det värt att köpa en begagnad bänkslipmaskin?

Med tanke på de låga priserna på nya DIY-slipmaskiner är det inte särskilt meningsfullt att köpa en begagnad. Situationen är något annorlunda när det gäller de stora professionella maskinerna, som kostar flera hundra euro i nyskick. Ibland kan du också göra ett fynd på en auktion när ett företag läggs ner.

Vilka tillbehör finns det till en bänkskiva?

Det finns olika tillbehör till bänkskivorna. Olika tillverkare erbjuder jiggar för slipning av borrar, gouger eller fräsar. Verktygen monteras på bänkskivan och används för att styra verktygen korrekt under slipningen.

Ett oumbärligt tillbehör till varje bänkskivmaskin är en dresser.

En dresser används för att jämna ut slipskivan medan den är igång och för att ta bort spår så att en rak slipyta skapas igen.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar med en slipmaskin?

Slipmaskinen måste alltid fästas ordentligt på en arbetsbänk, ett väggstöd eller ett lämpligt stativ. Det maximala varvtal som är tryckt på slipskivorna måste vara lika högt som eller högre än slipmaskinens motorvarvtal.

Slipskivor som har fallit av, t.ex. vid byte, får inte längre användas och ska ersättas med nya. Om skivan har en spricka är det mycket troligt att den kommer att flyga isär nästa gång du slipar och kan skada dig allvarligt. Du kan känna igen en spricka genom ett dämpat ljud när du slår lätt på skivan med ett hårt föremål.

Ett intakt fönster låter ljust och klart. Du bör se till att avståndet mellan verktygsstödet och slipskivan inte är större än 2-3 mm. Det lilla avståndet är viktigt så att verktyget inte kan fastna mellan skivan och stödet om det glider av.

För din egen säkerhet bör du alltid bära skyddsglasögon när du arbetar med en slipmaskin. Du bör inte använda en slipskiva om den är det

 • är kraftigt urtagen i omkretsen
 • ett dovt ljud tyder på en spricka
 • en spricka är synlig
 • den högsta tillåtna hastigheten är lägre än maskinens hastighet

Vad är ett alternativ till en slipmaskin?

Det finns praktiskt taget inget alternativ till en slipmaskin. Du kan bara köpa speciella slipmaskiner för slipning av spiralborrmaskiner. Men då kan du bara använda dem för att slipa borrar.

Vad är skillnaden mellan en slipmaskin och en poleringsbänk?

Axlarna på ett poleringsstativ för att fästa polerskivorna är mycket längre än axlarna på en slipmaskin. Polerskivorna har ett mycket större avstånd till maskinens motor. Detta ger mer utrymme för polering av större delar.

En annan skillnad är att ett polerställ inte har något skydd över polishjulen och att det inte finns någon verktygsstöd. Ett poleringsstativ bör därför aldrig omvandlas till ett slipstativ och användas för verktygsslipning.

[/kb_faq]

Beslut: Vilka typer av slipmaskiner finns det och vilken är rätt för dig?

I princip skiljer man mellan tre olika typer/typer av slipblock

 • Dubbel slipmaskin
 • Slipmaskin med bandslipmaskin
 • Våtslipmaskiner

Vad är en slipmaskin och vilka är fördelarna och nackdelarna med slipmaskiner?

En s.k. dubbelslipmaskin är grundformen av en bänkskiva. En dubbelslipmaskin är utrustad med två olika slipskivor av keramiskt material som kan användas för att slipa stora och fina verktyg.

Fördelar
 • för slipning av verktyg
 • två slipskivor med olika kornstorlek
 • kompakt konstruktion
 • lågt pris
Nackdelar
 • måste konverteras för andra arbeten
 • billiga maskiner som inte lämpar sig för kontinuerlig drift

Dubbelslipmaskiner används i första hand för att slipa verktyg och knivar. Att byta till polerskivor är endast en nödlösning. Andra maskiner, t.ex. en så kallad polerställning, är bättre lämpade för detta arbete.

Vad är en slipmaskin med bandslipmaskin och vilka är fördelarna och nackdelarna?

En slipmaskin med bandslip är en praktisk kombination av en slipmaskin med en slipskiva på ena sidan och en bandslip på den andra sidan. Beroende på vilket slipband bandmaskinen är utrustad med kan den användas för att slipa metall, trä eller plast.

Fördelar
 • slipning av olika material med en och samma maskin
 • slipbandet lämpar sig för bredare arbetsstycken
 • billigare än två enskilda maskiner
 • utrymmesbesparande
Nackdelar
 • endast en slipskiva
 • det kan vara nödvändigt att byta slipskiva ofta

Ett kombinerat slipställ med bandslipmaskin kan användas för att slipa verktyg och för att bearbeta breda arbetsstycken med bandslipmaskinen. Nackdelen med slipverktyg är dock att slipskivan måste bytas ut om det krävs stora och fina slipningar efter varandra.

Vad är en våtkvarn och vilka är fördelarna och nackdelarna med denna typ av maskin?

I en våtkvarn roterar en bred slipskiva som är något mindre än hälften av diametern i en behållare med vatten. Hastigheten på slipskivan är relativt låg så att vattnet inte kastas ut ur behållaren. Vattnet kyler slipskivan och arbetsstycket under slipningen.

Fördelar
 • Kylning av verktyget under slipning
 • fina slipytor
 • låg gräddbildning
Nackdelar
 • Begränsade användningsmöjligheter
 • relativt högt inköpspris

Våtslipmaskiner är perfekta för att vässa knivar och gouger. Kylvattnet förhindrar överhettning av de tunna skäreggarna. Skärkanterna glödgas inte och blir inte mjuka. Verktyg och knivar som slipats med en våt slipmaskin håller sig vassa länge.

Köpkriterier:

I det följande vill vi visa dig vilka kriterier du kan använda för att jämföra och utvärdera slipmaskiner. Detta gör det lättare för dig att avgöra om en viss bänkskivare är lämplig för dig eller inte. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om följande faktorer

 • Motoreffekt
 • Driftspänning
 • Diameter på slipskiva
 • Tillbehör

I de följande punkterna förklaras respektive köpkriterier i detalj och det framgår hur du kan rangordna dessa kriterier.

Motoreffekt

Ju högre motoreffekt en slipmaskin har, desto mer tryck kan du utöva och desto snabbare kan du slipa vissa verktyg och arbetsstycken utan att maskinens hastighet går på knäna. Motorn får inte vara mindre än 200 watt.

Driftspänning

Om du vill köpa en kraftfull slipmaskin bör du kontrollera om maskinen kan drivas med 240 eller 400 volt. Du kan då behöva en 400-volts strömanslutning. En slipmaskin med en 400-voltsmotor är standard för yrkesverksamma och mycket mer robust än en maskin för 240-volts hushållsström med samma motoreffekt.

Diameter på slipskivor

Ju större diameter på slipskivorna, desto plattare blir den så kallade skåran, som uppstår t.ex. vid slipning av skåror. När diametern ökar blir slipskivorna också bredare, så att den användbara slipbredden ökar.

Slipsskivans diameter bör vara minst 150 mm. Större diametrar är dock bättre.

Slipskivan är hjärtat i din bänkslipmaskin. (Bildkälla: pexels.com / Luis Quintero)

Tillbehör

I princip behöver du inga särskilda tillbehör till en bänkskiva. Du kan bara använda maskinen. Men om du vill använda enheter för att slipa borrar och andra verktyg måste du se till att tillbehören passar maskinen.

Fakta om bänkskivan

Vilka slipskivor används för vilket material?

Det finns en enkel tumregel för slipning av metall: Mjuka material som aluminium eller koppar bearbetas med hårda slipskivor. Hårda material som stål bearbetas med mjuka slipskivor. Om du använder mjuka slipskivor för mjuka material blir slipskivan snabbt igensatt.

Materialet blir snabbt hett under slipningen och avverkningsgraden sjunker till noll. Mjuka slipskivor används för hårda material eftersom slitna och trubbiga korn kan brytas ut ur ytan och slipskivan förblir vass längre.

Slipsskivans kornstorlek anger bara hur fint eller grovt du kan slipa med den, inte vilket material skivan lämpar sig för. Tillverkarna har vanligtvis information om vilket material en slipskiva är lämplig för tryckt på skivan.

Vilka är fördelarna med våt slipning?

Våtslipning med vatten eller sällan med olja har två fördelar jämfört med torr slipning. Vattnet förhindrar att arbetsstycket blir för varmt. Detta är särskilt viktigt när verktygen slipas.

Den andra fördelen är att vattnet sköljer bort det malda materialet från slipskivan och förhindrar att det sätter sig lika snabbt som vid torr slipning. På så sätt undviker du att få repor på den slipade ytan och ytan får en bättre kvalitet.

Vad är skillnaden mellan slipblock för 240 och 400 volt?

Slipblock med en 400-voltsmotor är vanligtvis mycket kraftfullare än 240-voltsmodeller. Motorerna är också ofta konstruerade för kontinuerlig drift och blir inte lika snabbt varma.

Professionella verkstäder och industrin använder nästan uteslutande maskiner med 400 volt.

Vad används ett kopphjul till?

Cup-skivor är speciella slipskivor för slipning eller efterslipning av verktyg, t.ex. fräsar och svarvverktyg, som är tillverkade av HSS-höghastighetsstål. Vi rekommenderar att du köper en slipmaskin med en kraftfull motor och inte för små slipskivor.

Bra bänkskivmaskiner från kända tillverkare kostar inte nödvändigtvis mer än maskiner från okända tillverkare. De håller dock oftast livet ut.

Bildkälla: 123rf / 107864015

Recensioner